tình thế gian

  1. dieuphapam

    Nhân Gian Hữu Tình

    "Tâm tình con người nên hóa giải, điều tiết chứ không nên phát tiết" (Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm) Đây quả là lời dạy giàu triết lý được chắt lọc từ việc tế nhị thể nghiệm cuộc đời mang lại, thấm đẫm trong từng câu chữ. Bên cạnh đó hòa thượng còn chỉ thẳng vào những nghi ngang trong tình cảm...
Top