tình

  1. dpa

    Ý - Tình - Thân

    Quyển sách “Ý tình thân” của Thầy Thích Trí Siêu phân tích về bản chất của ý thức, tình cảm và mối quan hệ của chúng với thân thể. Bằng phương pháp ứng dụng Phật pháp trong đời sống, tác giả phân tích các vướng mắc của con người về ý thức cảm xúc và thân, đồng thời hướng dẫn con đường chuyển hóa...
Top