tự đại

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

    Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top