tử sanh

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nguyện cho tới được tâm không, Độ cho cha mẹ thoát vòng tử sanh

  Nguyện cho tới được tâm không Độ cho cha mẹ thoát vòng tử sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư Pháp] Sớm về cảnh Phật tây phương, an vui tự tại dứt đường tử sanh

  Sớm về cảnh Phật tây phương An vui tự tại dứt đường tử sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư pháp] Lên chùa dự lễ vu lan, cầu cho cha mẹ thoát đàng tử sanh

  Lên chùa dự lễ vu lan Cầu cho cha mẹ thoát đàng tử sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top