từng giọt nắng hồng

  1. dpa

    Từng Giọt Nắng Hồng

    Mục lục: Lời giới thiệu Vọng tâm không sanh khởi Xan tham thoáng khởi khổ não bùng lên Kiêu căn ngăn thánh đạo từ tốn đốn vô minh Tâm cưu mang thù hận chuốc bất tận khổ đau Thích lý sự ương ngạnh ngôn hạnh lạnh như tiền Vọng tâm tà ý tiêu phước thiện chánh niệm tin...
Top