tuyen dung

  1. dpa

    Tuyển Nhân Viên

    Trung tâm Diệu Pháp Âm cần tuyển nhân viên: Nhân viên trợ lí tổng hợp: 1 người (nam) Yêu cầu: Có trình độ cơ bản máy tính, tiếng Anh, có tâm nguyện làm việc trong tinh thần tu tập, từ 25 đến 35 tuổi, giới tính Nam, ở lại trong chùa ( có phòng riêng), chấp nhận chế độ ăn chay. Lương thỏa...
Top