tuyển trạch bổn nguyện

  1. dpa

    Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập

    Ngài Đạo Xước thiền sư lập hai môn Thánh Đạo và Tịnh Độ, sau đó bỏ Thánh Đạo mà quay về Tịnh Độ. An Lạc Tập, quyển thượng nói: Hỏi: Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, từ xưa đến nay, ắt đã gặp nhiều Đức Phật, thế nhưng tại sao vẫn luân hồi sinh tử, chưa được ra khỏi nhà lửa? Đáp: Y vào thánh...
Top