tỳ ni sa di yếu giải

  1. dpa

    Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải

    Là con người sống trên đời không ai tự hào ở biệt lập hoàn toàn và không thể không có sự liên hệ nào với người khác mà yên ổn được trong xã hội vì với thời đại văn minh tiến bộ khoa học phát triển và các xã hội cũng cải tiến không ngừng thì mỗi người phải đặt mình trong quy luật chung ấy mới...
Top