[Thư pháp] Buông xả đi

re_dpa_buong_xa_di.jpg

Buông xả đi
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_buong_xa_di.jpg
    20 MB · Xem: 3,403
Top