[Thư pháp] Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi


re_dpa_hay_tu_minh_thap_duoc_len_ma_di.jpg

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_hay_tu_minh_thap_duoc_len_ma_di.jpg
    20 MB · Xem: 8,355
Top