[Thư Pháp] Khi xúc chạm việc đời,tâm không động không sầu,tự tại và vô nhiễm,là phúc lành cao thượng

re_khixucchamviecdoi.jpg

Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động không sầu
Tự tại và vô nhiễm
Là phúc lành cao thượng
(Kinh Hạnh Phúc)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • khixucchamviecdoi.jpg
    22.1 MB · Xem: 786
Top