[Thư Pháp] Không gần gũi kẻ ác,thân cận bậc trí hiền,tôn kính bậc đáng kính,là phúc lành cao thượng

re_khongganguikeac.JPG

Không gần gũi kẻ ác
Thân cận bậc trí hiền
Tôn kính bậc đáng kính
Là phúc lành cao thượng
(Kinh Hạnh Phúc)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • khongganguikeac.JPG
    20.8 MB · Xem: 308
Top