[Thư Pháp] Vui buồn gió thoảng mây bay, Tâm không xao động tháng ngày thong dong

re_vuibuongiothoangmaybay.jpg

Vui buồn gió thoảng mây bay
Tâm không xao động tháng ngày thong dong
(Thơ Tam Bảo)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • vuibuongiothoangmaybay.jpg
    21.8 MB · Xem: 768
Top