[Thư Pháp] Xả ly tâm niệm ác, Tự chế không say sưa, Tinh cần trong thiện pháp, Là phúc lành...

re_xalytamniemac.jpg

Xả ly tâm niệm ác
Tự chế không say sưa
Tinh cần trong thiện pháp
Là phúc lành cao thượng
(Kinh Hạnh Phúc)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • xalytamniemac.jpg
    21.6 MB · Xem: 1,260
Top