20 Mùa An Cư Quyển 1B

20 Mùa An Cư Quyển 1B

Tác giả
HT Thích Trí Quảng

Mùa An cư có đủ điều kiện thuận tiện cho việc tu hành. Đức Phật dạy chúng xuất gia nếu biết tự tịnh hóa thân tâm mình thì sẽ tác động cho xã hội an vui và hội chúng hài hòa thanh tịnh. Đó là trách nhiệm lớn của hành giả để sau mùa An cư sử dụng thân tâm tốt đẹp mà giáo hóa chúng sanh được lợi lạc.

Phật dạy có tám mươi bốn ngàn pháp môn tu nhằm ứng với tám mươi bốn ngàn phiền não trần lao của chúng sanh. Nói cách khác, chúng sanh có bao nhiêu phiền não nghiệp chướng trần lao, khổ ải thì Phật pháp có bấy nhiêu pháp môn tương ưng để đối trị. Lời Phật dạy như vậy cho thấy không có pháp cố định, nhưng ứng dụng pháp tùy duyên để hành đạo, giáo hóa chúng sanh; nghĩa là chúng sanh có nguyện vọng gì, ta có thể đáp ứng yêu cầu đó. Trách nhiệm của Tăng Ni chúng ta là như vậy. Nếu chọn một pháp tu thì nên chọn pháp thích hợp với hoàn cảnh ta, đối trị được nghiệp chướng trần lao của ta để có thể thăng tiến trên đường đạo. Chọn pháp không thích hợp không tiến tu được, mà còn hại cho ta và người.

(Tu đúng pháp)
Người đọc
Huy Hồ, Chiến Thành, Kim Phượng, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Tấn Tài
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,293
Xem
1,293
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top