Tác giả
Nhiều tác giả

Hằng năm theo lệ thường, cứ vào khoảng tháng 3, 4 dương lịch là chúng tôi có thư ngỏ, kêu gọi hùn phước ấn tống sách dịch. Năm nay, vừa buồn, vừa vui. Buồn vì không có sách dịch kịp để cúng dường tăng ni nhân mùa An Cư Phật lịch 2560 như thường lệ. Nhưng vui vì cũng có ít bạn gọi hỏi thăm về sách để đóng góp. Vậy là chúng ta đã tạo được một duyên lành. Thật hoan hỷ!

Cũng vậy các phước nghiệp,
Đón chào người làm lành,
Đời này đến đời kia,
Như thân nhân, đón chào
(Pháp Cú 220, HT. Thích Minh Châu dịch)
Năm nay, rồi có lẽ những năm sau nữa, sẽ còn nhiều thứ trễ nải vì thời gian dành cho dịch thuật của chúng tôi đã phải chia sớt cho thời gian đi thăm viếng các bác sĩ... lão khoa. Thôi thì trễ còn hơn không. Hy vọng là quyển sách dịch nhỏ này sẽ đến tay bạn đọc kịp mùa Vu lan, để chúng tôi, để các bạn được cúng dường cho các vị Phật tại gia của mình, là cha mẹ, dù hiện tiền hay quá vãng.

Xin cảm tạ những người bạn luôn góp tay cùng làm Phật sự Pháp thí này. Cảm ơn người bạn (không muốn nêu tên) đã bỏ thì giờ dò từng dấu hỏi, ngã cho chúng tôi. Tuy nhiên với vốn kiến thức nông cạn về Phật pháp, chúng tôi sẽ không tránh khỏi nhiều lỗi lầm trong dịch thuật, mong quý tôn giả chỉ bảo giùm.

Xin nguyện đem công đức ấn tống sách này cầu cho Pháp giới chúng sanh đã khổ rồi, đừng cho khổ nữa; đã kinh sợ rồi, đừng cho kinh sợ nữa; đã bị oan trái lẫn nhau rồi, đừng cho oan trái lẫn nhau nữa. Cầu xin cho mọi người đều được an lạc, thanh tịnh. Cầu cho Phật pháp luôn mãi trường tồn trên thế gian.

(Lời người dịch)

Mục lục:
  1. Lời người dịch - Sống chân thật
  2. Hạnh kiên nhẫn
  3. 17 lời khuyên cuộc sống của thiền sư Kodo Sawaki
  4. Trách nhiệm ở nơi mình
  5. Phương cách đối phó với bệnh
  6. Những lời dạy vượt thời gian
  7. Cứ hành đi
Nhà xuất bản
Phương Đông
Người dịch
Diệu Liên Lý Thu Linh
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,676
Xem
2,764
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top