Bậc Thang Giác Ngộ

Sách nói: "Bậc Thang Giác Ngộ" của đại sư Tsong Kha Pa tạo luận

  1. Phúc Sơn Nguyễn
    Phúc Sơn Nguyễn
    5/5,
    A Di Đà Phật! Con chân thành biết ơn ban trị sự trung tâm Diệu Pháp Âm và quý phật tử góp sức trong việc phát hành rất nhiều sách nói có giá trị. Con đặc biệt tri ân các giọng đọc của Ô. Huy Hồ, Tuấn Anh và Cô Kiều Hạnh; giọng đọc rõ ràng, nhẹ nhàng, giúp người nghe tập trung và dễ ghi nhớ nội dung của sách. Con kính chúc quý Thầy và quý phật tử trung tâm Diệu Pháp Âm thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật!!!