Báo Ứng Tập 7 - Nơi Mẹ Tôi Đến

Báo Ứng Tập 7 - Nơi Mẹ Tôi Đến


Về tác phẩm "Nơi mẹ tôi đến", tôi đã sưu tầm những câu chuyện có thực để dịch ra với mục đích chia sẻ các điều hay trong cuộc sống, giúp quí vị tinh sâu nhân quả, gìn giữ thân khẩu ý, tự tạo hạnh phúc cho mình, chứ không phải cố tình tung ra những điều huyền bí để mê hoặc người đọc.

Nếu thấy những nhân vật trong sách có khả năng siêu nhiên đặc biệt, dù họ mang hình thức thế tục, song có thể nhiều đời trước họ đã từng tu hành, có công phu định lực cao. Tùy theo quy hướng họ nhắm tới mà có người tái sinh lại tiếp tục sở hữu thần thông, còn tỉnh giác và phát bi nguyện giúp đời. Nhưng cũng có kẻ mê mờ không biết đến đạo pháp mà trở thành nạn nhân của chính khả năng kì lạ mà mình có được.

(Lời người dịch)

Mục lục:
 1. Lời người dịch - Anh bạn sinh viên
 2. Đại lễ Mông Sơn cứu độ vong linh
 3. Nơi mẹ tôi đến
 4. Cô bạn tiến sĩ
 5. Quỷ thần
 6. Người xưa nay ở đây
 7. Ông trùm xã hội đen
 8. Ông trùm xã hội đen (tiếp theo)
 9. Hậu thân Lý Bạch
 10. Siêu độ ông ngoại
 11. Lời nguyện của người mẹ
 12. Lời nguyện của người mẹ (tiếp theo)
 13. Vì sao hay bị tình làm tổn thương
 14. Người chống mê nhậu
 15. Cảnh báo về khẩu nghiệp
 16. Niệm danh Bồ Tát Địa Tạng thoát khỏi vận mệnh xấu
 17. Sám hối đổi tâm chuyển tướng
Người dịch
Hạnh Đoan
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
2,535
Xem
2,982
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top