Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát

Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát

Tác giả
Đạo sư Garchen Rinpoche

[Trước tác bởi đại luận sư Ngulchu Thogme Zangpo] là những giáo huấn tinh túy mà đại sư Garchen Rinpoche đặc biệt trân quý. Ngài luôn trao truyền những giáo huấn này đến tất cả những học sinh của ngài từ khắp nơi trên thế giới. Cuốn bình giảng về 37 Pháp Tu Của Bồ Tát đã ghi lại những lời giảng giải trân quý của đại sư Garchen Rinpoche về các pháp tu này.

Khi về Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2010, đại sư Garchen Rinpoche cũng đã căn dặn việc trong tương lai nên dịch cuốn bình giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát ra tiếng Việt. Đến nay cùng với nhân duyên cát tường được đón đại sư Garchen Rinpoche lần thứ hai tại Việt Nam vào tháng 1/2014, chúng tôi vô cùng hoan hỷ xin chia sẻ với các quý đạo hữu cuốn sách bình giảng về 37 Pháp Tu Của Bồ Tát bằng tiếng Việt. Từ đáy lòng mình, chúng tôi vô cùng tri ân đại sư Garchen Rinpoche đã từ bi ban phát giáo pháp tinh túy nhiệm màu. Xin chí thành cầu nguyện cho đại sư Garchen Rinpoche và tất cả các vị đạo sư ba thời [quá khứ, hiện tại, vị lai] thân tâm an lạc và mọi hạnh nguyện độ sinh của các Ngài luôn luôn được viên thành.

Nguyện hồi hướng mọi công đức có được từ việc dịch, biên tập, và ấn tống cuốn sách này cho tất cả chúng sinh hữu tình, để họ luôn gặp được Phật Pháp trân quý trong đời này và tất cả các đời vị lai cho đến tận khi đạt được giác ngộ viên mãn. Nguyện cho Phật ‐ Pháp lan tràn khắp các cõi để cứu độ chúng sinh. Chúng tôi cũng xin thành tâm sám hối những sai sót trong quá trình chuyển ngữ và biên tập, do thiếu sót, sơ suất, hay trí tuệ thấp kém của bản thân. Nguyện cầu tất cả chúng sinh cùng được lợi lạc!

Mục lục:
 1. Lời Đầu Sách
 2. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (13 - 22)
 3. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (23 - 39)
 4. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (40 - 51)
 5. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (52 - 61)
 6. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (62 - 71)
 7. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (72 - 83)
 8. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (84 - 94)
 9. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (95 - 105)
 10. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (106 - 116)
 11. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (117 - 128)
 12. Bình Giảng 37 Pháp Tu Của Bồ Tát (128 - hết)
Người dịch
Tiểu Nhỏ và Trần Lan Anh
Người đọc
Thùy Tiên, Tuấn Anh, Hoàng Ly
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,866
Xem
5,277
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top