Đại Ấn Thiền Xóa Tan Bóng Tối Của Vô Minh

Đại Ấn Thiền Xóa Tan Bóng Tối Của Vô Minh

Tác giả
The 9th Karmapa Wangchuk Dorje, Beru Khyentse Rinpoche

Để nghe hay học Pháp một cách thích hợp, cốt yếu là có động cơ đúng đắn. Nhớ tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của bạn trong những đời trước và đã cho bạn lòng tốt lớn lao như thế nào, bạn cần khai triển lòng bi và mong muốn đền ơn họ. Cách duy nhất để có thể thực sự làm điều đó và cởi gỡ sự khổ đau của họ là tự mình phải giác ngộ. Có ước nguyện ban đầu là thành Phật, hay như trong các tantra, thành Vajradhara, để giúp đỡ những người khác gọi là Động cơ Giác Ngộ của Bồ đề tâm. Với sự phát tâm cao nhất này, bạn đọc, học, thực hành những giáo lý này

Có ba lỗi lầm thí dụ cái đồ chứa mà bạn cần tránh. Thứ nhất, chớ có làm như một cái đồ chứa úp ngược, đó là tâm thức si mê, đến độ giáo pháp không thể thấm vào.

Cũng có sáu nhiễm ô cần loại bỏ. Thứ nhất là kiêu mạn hay kiêu ngạo một cách ngu si; bạn phải nghe một cách khiêm tốn nếu bạn muốn học một cái gì. Nếu bạn không có niềm tin hay quá phê phán, bạn sẽ không thu nhận được gì. Nếu bạn không hứng thú, bạn thiếu động cơ và cần tái xác định nó. Chớ xao lãng bởi những đối tượng giác quan như tiếng ồn hay đám đông, mà chú tâm vào những lời dạy. Tuy nhiên, chớ trầm mình trong một tập trung sâu đến độ bạn không còn chú ý và cảnh giác. Sự tập trung như vậy cần có trong thiền định, nhưng có thể là một chướng ngại cho việc nghe hay học. Cuối cùng, chớ thất vọng, nản lòng nếu chưa hiểu ngay khi mới đọc. Cần có thời gian và sự quen biết.

Hơn nữa, còn có năm loại nắm hiểu không đúng cách. Chớ nắm hiểu chỉ những ngôn từ mà không biết ý nghĩa của chúng hay chỉ nắm lấy ý nghĩa mà không để ý đến ngôn từ. Chớ xem cả hai ngôn từ và ý nghĩa đều không quan trọng. Cũng chớ nắm hiểu giáo lý theo một thứ tự sai lầm hay hiểu sai.

Nếu bạn tự xem mình là một người bệnh, khổ đau vì những mê lầm vọng tưởng, xem vị Guru như là thầy thuốc của bạn và những giáo lý như thuốc, chắc chắn bạn sẽ được lợi lạc.
(Mở đầu)

Mục lục:
  1. Lời Mở Đầu - Phần I - Những Sơ Bộ phần 1/2
  2. Phần I - Những Sơ Bộ phần 2/2
  3. Phần II - Thiền Định
  4. Phần III - Thiền Quán - Quán Chiếu phần 1/2
  5. Phần III - Thiền Quán - Quán Chiếu phần 2/2
  6. Phần IV - Nâng Cấp Sự Thực Hành Của Con phần 1/4
  7. Phần IV - Nâng Cấp Sự Thực Hành Của Con phần 2/4
  8. Phần IV - Nâng Cấp Sự Thực Hành Của Con phần 3/4
  9. Phần IV - Nâng Cấp Sự Thực Hành Của Con phần 4/4
Nhà xuất bản
Thiện Tri Thức
Người dịch
Đương Đạo
Người đọc
Tuấn Anh
  • Like
Reactions: dpa and dihuta
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,947
Xem
3,946
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top