Đại Đệ Tử Phật - Bước Thầy Con Theo

Đại Đệ Tử Phật - Bước Thầy Con Theo

Tác giả
Nyanaponika Thera và Hellmuth Hecker

Phần lớn các Phật tử Việt Nam từ lâu đều đã quen thuộc ít nhiều, qua kinh sách hay pháp thoại, với các giai thoại về cuộc đời tu hành của những vị đại đệ tử từ thời Đức Phật Thích Ca.

Nay với công phu biên soạn có hệ thống từ các nguồn kinh tạng Pāli đáng tin cậy, tuyển tập Great Disciples of the Buddha, do các đạo sư và học giả Phật giáo Âu Mỹ lỗi lạc như Nyanaponika Thera, Bhikkhu Bodhi và Hellmuth Hecker kết tập, đã ghi chép lại khá đầy đủ và chính xác về cuộc đời, sự nghiệp và di huấn của hai mươi bốn vị đại đệ tử tiêu biểu nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cũng xuyên suốt qua phần tiểu sử của các vị đệ tử gương mẫu đó, tập sách đã nêu rõ được vai trò chủ yếu của một bậc Đạo Sư “Minh Hạnh Túc” hết lòng và khéo léo dạy dỗ đúng với căn cơ từng đệ tử một để cùng Ngài hoàn thành sứ mạng hoằng pháp độ sanh.

Ngoài ra còn có rất nhiều giai thoại kỳ thú về nhân duyên tu tập, về những thử thách gay go, và về kinh nghiệm chứng ngộ của các vị đại đệ tử được kể từ trong nhiều bộ kinh lớn, đặc biệt là hai tập Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ do chính chư vị thốt ra. Từ những vần kệ này, ta biết được vì sao mỗi vị được Đức Phật chỉ định là “Bậc Đệ Nhất” trong từng lãnh vực tu hành để cùng Bổn Sư hướng dẫn và bảo vệ Tăng già, cũng như phát huy và duy trì Đạo Pháp.

Tuyển tập Great Disciples of the Buddha – Their Lives, Their Works, Their Legacy gồm mười chương viết về hai mươi bốn vị đại đệ tử lỗi lạc của Đức Phật. Tuy nhiên, hào quang của Đức Bổn Sư luôn luôn ẩn mình soi chiếu trên từng chương, trong từng vị đệ tử, có khi dịu dàng từ mẫn như ánh trăng bàng bạc, có khi rạng rỡ uy nghi như ánh mặt trời, và cũng có khi tĩnh lặng bình an như ánh sáng trí tuệ trong tâm vị thiền giả thanh tịnh.

Vì lý do này mà bản soạn dịch Việt ngữ của Ban Biên Tập Thích Ca Thiền Viện có tên là Đại Đệ Tử Phật – bước Thầy con theo để bày tỏ lòng thành kính tri ân và tôn vinh Đức Thế Tôn, đấng Ân Sư cao quý kính yêu.

Trước khi đọc các chương trong Đại Đệ Tử Phật – bước Thầy con theo, xin những người con Phật, những người học trò của Đức Bổn Sư hãy lắng tâm tụng niệm các hồng danh của Đức Phật để tưởng nhớ ân đức Thầy.

Dù niệm bằng tiếng Pāli hay tiếng Việt, niệm chín, mười hay mười một danh hiệu, điều quan trọng nhất là niệm với tâm nương tựa tín thành, trong sạch, và với lòng tri ân sâu xa hướng về Đức Bổn Sư.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(Lời giới thiệu)

Mục lục:
 1. Lời giới thiệu
 2. Chương 1 - Xá Lợi Phất - Vị tướng quân của giáo pháp
 3. Chuyện tiền thân
 4. Phục vụ
 5. Tri ân
 6. Thân quyến
 7. Kinh Phúng Tụng
 8. Mẹ
 9. Chương 2 - Đại mục Kiền Liên - Bậc thầy về năng lực thần thông
 10. Phấn đấu để thân chứng giáo pháp
 11. Thần thông
 12. Tiền thân
 13. Chương 3 - Đại Ca Diếp - Người cha của tăng gia
 14. Tìm gặp Đức Phật
 15. Liên hệ với huynh đệ sa-môn
 16. Chương 4 - A Nan Đà - Vị giám hộ Pháp Bảo
 17. Đón nhận lời khiển trách
 18. Vị thị giả thân tính của Đức Phật
 19. Đối với nữ giới
 20. Pháp đàm với Đức Phật
 21. Chuyện tiền thân
 22. Tụng phẩm thứ nhất - thứ hai
 23. Tụng phẩm thứ ba - thứ tư - thứ năm
 24. Tụng phẩm thứ sáu
 25. Chương 5 - A Nậu Lâu Đà - Bậc thầy về thiên nhãn
 26. Sống trong tăng chúng
 27. Chương 6 - Ma Ha Ca Chiên Diên -Bậc thầy về luận giải Phật môn
 28. Tương ưng bộ kinh
 29. Chương 7 - Những vị nữ đại đệ tử Phật - Mallikā - Nữ đại thí chủ của Đức Phật
 30. Mallikā - Cô gái hàng hoa lên ngôi hoàng hậu
 31. Khemā - Thánh ni đại trí tuệ
 32. Kisāgotami - Người mẹ với con thơ đã chết
 33. Sāmāvatī - Hiện thân của lòng từ ái
 34. Paṭācārā - Đệ nhất trì giới tỳ khưu ni
 35. Sirimā và Uttarā
 36. Chương 8 - Ương Quật Ma - Từ sát đạo đến thánh đạo
 37. Sanh vào vọng thánh
 38. Chương 9 - Cấp Cô Độc - Vị nam thí chủ bậc nhất của Đức Phật
 39. Bằng hữu
 40. Bằng hữu (tiếp theo)
 41. Vài tiểu sử ngắn - Gia Trưởng Citta
 42. Tỳ Khưu Citta
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Ban biên tập Thích Ca Thiền Viện
Người đọc
Thy Mai, Huy Hồ, Chiếu Thành, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Chơn Nhơn, Thùy Tiên
 • Like
Reactions: MUOI198212
Người gửi
dieuphapam
Tải về
4,309
Xem
4,309
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top