Đề Thi Tu Hành Của Hòa Thượng Quảng Khâm

Sách nói: "Đề Thi Tu Hành Của Hòa Thượng Quảng Khâm" do pháp sư Đạo Chứng thuyết giảng

 1. dieuphapam


  Lúc còn đi học, học trò thường gọi đùa đề thi cũ của các lớp lớn là ‘đề khảo cổ’. Học sinh nghiên cứu đề thi cũ có thể tìm những điểm trọng yếu của bài thi để những lần thi cử hôm nay và sau này có thể đạt được thành tích ưu tú. Tu hành cũng vậy, trên đường tu tập mỗi ngày đều có đề thi, giờ nào cũng có sự khảo nghiệm. Hành giả nghiên cứu đề thi cũ của những đại đức thuở xưa có thể biết được trọng điểm của sự tu hành, đề cao cảnh giác, đối với sự khảo nghiệm của sanh mạng hiện thời và tương lai luôn có lợi ích.

  (Lời tựa)
  Tác giả:
  Pháp sư Đạo Chứng thuyết giảng
  Loại đĩa:
  C
  Người đọc:
  Kiều Hạnh
  Bấm để mở rộng...