Tác giả
Tulku Thondup

Trong Độ sinh vô biên, Ngài Tulku Thondup đã tổng hợp các phương pháp từ truyền thống Tây Tạng, những phương pháp cổ xưa của Tây Tạng mà Ngài thấy chúng đưa đến sự an bình nội tâm.Độ sinh vô biên đề cập chi tiết một hệ thống bao quát các bài thực hành để tu tập sự bình an của tâm, tạo điều kiện cho chúng ta có được một thể chất tốt, cho phép chúng ta cùng nhau chia sẻ con đường rèn luyện tâm trí để khai thác năng lực chữa lành của tâm bình an. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên đi vào nguyên lý chữa lành và có đưa ra những phương pháp thiền phù hợp với từng cá nhân.
Người đọc
Huy Hồ, Thanh Sang, Kiều Hạnh, Hoàng Ly
Người gửi
dieuphapam
Tải về
3,491
Xem
3,491
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top