Hướng Dẫn Tinh Yếu Về Thiền

Hướng Dẫn Tinh Yếu Về Thiền

Tác giả
Tôn sư Garchen Rinpoche đời thứ 8 Konchog Gyaltsen

Dịch Tạng - Anh: Ina Trinley Wangmo
Hiệu đính Anh ngữ: Kay Candler
Hiệu đính Việt ngữ: K. Changchup Drolma
Ghi chép từ Audio: Nicole Bui, Kevin Bui, Tiffany Bui, Russel Dinh
Người dịch
Tiểu Nhỏ
Người đọc
Bình Nguyên
Người gửi
dieuphapam
Tải về
696
Xem
4,946
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top