Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới - Dành Cho Người Đã Thọ Bồ Tát Giới

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới - Dành Cho Người Đã Thọ Bồ Tát Giới

Dành Cho Người Đã Thọ Bồ Tát Giới

Mục lục:
  1. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới phần 1/2
  2. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới phần 2/2
Người dịch
HT. Thích Trí Tịnh
Người đọc
Bình Nguyên
Người gửi
dieuphapam
Tải về
422
Xem
1,237
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top