Lời Đạo Sư Quyển 2 - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư

Lời Đạo Sư Quyển 2 - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư

Tác giả
Hungkar Dorje Rinpoche

Hãy khiêm tốn càng nhiều càng tốt, hãy đơn giản càng nhiều càng tốt để chúng ta có thể thấy những người khác cao hơn; đặc biệt là thấy Guru, đạo sư, thấy bậc thầy của mình là cao hơn nhiều, quan trọng hơn bản thân mình nhiều. Nhưng vấn đề của chúng ta nằm ở chỗ: cái ngã của chúng ta quá lớn.

Cứ như vậy, đã hình thành đoạn đầu và đoạn giữa của kết nối thiện lành giữa các bạn và tôi. Bạn phải có trí tuệ sắc bén và thấu suốt giáo lý để nhận ra được trí tuệ tàng ẩn với những hành động thiện xảo của Thầy và nắm bắt bất kì điều gì Ngài truyền dạy.
(Trích Lời vàng của Thầy tôi)

Mục lục:
  1. Lời giới thiệu
  2. Phật pháp căn bản phần 1
  3. Phật pháp căn bản phần 2
  4. Năm giới gốc của Kim Cương Thừa phần 1
  5. Năm giới gốc của Kim Cương Thừa phần 2
  6. Hồng Độ Mẫu ban sức mạnh thoát sợ hãi
  7. Thơ và thư - Phần viết của Rinpoche
Nhà xuất bản
Đà Nẵng
Người dịch
Hiếu Thiện
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh
  • Love
Reactions: dpa
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,149
Xem
3,729
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top