Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 2

Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 2

Tác giả
Hán dịch: Phật Đà Bạt Đà La - Sa Môn Pháp Hiển

Bộ Luật này được phiên dịch là nhằm mục đích dùng để tham khảo giảng dạy, đồng thời cũng là một món quà tinh thần bé nhỏ kính cẩn dâng lên báo đáp phần nào công ơn pháp nhũ của các bậc ân sư trực tiếp cũng như gián tiếp. Và nếu nó may mắn được giới độc giả thể tất, thì có thể xem như là một sự đóng góp nhỏ nhoi vào công trình chuyển ngữ Tam tạng Thánh giáo sang tiếng Việt, một sự nghiệp to lớn mà tất cả Tăng Ni Phật tử Việt Nam đang khát khao mong đợi.

Xin hồi hướng tất cả công đức lên Tam bảo chứng minh, thành tâm nguyện cầu cho kho tàng Pháp bảo đuợc tồn tại miên trường trên cõi đời này.
(Trích lời nói đầu)

Mục lục:
 1. Quyển 11 - 30 Pháp Ni Tát Kỳ phần 24
 2. Quyển 11 - 30 Pháp Ni Tát Kỳ phần 25
 3. Quyển 12 - 92 Pháp Đơn Đề phần 1
 4. Quyển 12 - 92 Pháp Đơn Đề phần 2
 5. Quyển 13 - 92 Pháp Đơn Đề phần 3
 6. Quyển 13 - 92 Pháp Đơn Đề phần 4
 7. Quyển 14 - 92 Pháp Đơn Đề phần 5
 8. Quyển 14 - 92 Pháp Đơn Đề phần 6
 9. Quyển 15 - 92 Pháp Đơn Đề phần 7
 10. Quyển 15 - 92 Pháp Đơn Đề phần 8
 11. Quyển 16 - 92 Pháp Đơn Đề phần 9
 12. Quyển 16 - 92 Pháp Đơn Đề phần 10
 13. Quyển 16 - 92 Pháp Đơn Đề phần 11
 14. Quyển 17 - 92 Pháp Đơn Đề phần 12
 15. Quyển 17 - 92 Pháp Đơn Đề phần 13
 16. Quyển 17 - 92 Pháp Đơn Đề phần 14
 17. Quyển 18 - 92 Pháp Đơn Đề phần 15
 18. Quyển 18 - 92 Pháp Đơn Đề phần 16
 19. Quyển 18 - 92 Pháp Đơn Đề phần 17
 20. Quyển 19 - 92 Pháp Đơn Đề phần 18
 21. Quyển 19 - 92 Pháp Đơn Đề phần 19
 22. Quyển 19 - 92 Pháp Đơn Đề phần 20
 23. Quyển 20 - 92 Pháp Đơn Đề phần 21
 24. Quyển 20 - 92 Pháp Đơn Đề phần 22
 25. Quyển 20 - 92 Pháp Đơn Đề phần 23
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Ht Thích Phước Sơn - Ht Thích Đổng Minh chứng nghĩa
Người đọc
Tuấn Anh, Minh Hòa
Người gửi
dieuphapam
Tải về
881
Xem
2,903
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top