Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 3

Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 3

Tác giả
Hán dịch: Phật Đà Bạt Đà La - Sa Môn Pháp Hiển

Bộ Luật này được phiên dịch là nhằm mục đích dùng để tham khảo giảng dạy, đồng thời cũng là một món quà tinh thần bé nhỏ kính cẩn dâng lên báo đáp phần nào công ơn pháp nhũ của các bậc ân sư trực tiếp cũng như gián tiếp. Và nếu nó may mắn được giới độc giả thể tất, thì có thể xem như là một sự đóng góp nhỏ nhoi vào công trình chuyển ngữ Tam tạng Thánh giáo sang tiếng Việt, một sự nghiệp to lớn mà tất cả Tăng Ni Phật tử Việt Nam đang khát khao mong đợi.

Xin hồi hướng tất cả công đức lên Tam bảo chứng minh, thành tâm nguyện cầu cho kho tàng Pháp bảo đuợc tồn tại miên trường trên cõi đời này.
(Trích lời nói đầu)

Mục lục:
 1. Quyển 21 - 92 Pháp Đơn Đề phần 24
 2. Quyển 21 - Bốn Pháp Đề Xá Ni
 3. Quyển 21 - Pháp Chúng Học phần 1
 4. Quyển 22 - Pháp Chúng Học phần 2
 5. Quyển 22 - Pháp Chúng Học phần 3
 6. Quyển 22 - Pháp Chúng Học phần 4
 7. Quyển 22 - Pháp Chúng Học phần 5
 8. Quyển 23 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Nhất phần 1
 9. Quyển 23 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Nhất phần 2
 10. Quyển 24 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Hai phần 1
 11. Quyển 24 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Hai phần 2
 12. Quyển 24 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Hai phần 3
 13. Quyển 25 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Ba phần 1
 14. Quyển 25 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Ba phần 2
 15. Quyển 25 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Ba phần 3
 16. Quyển 26 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Tư phần 1
 17. Quyển 26 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Tư phần 2
 18. Quyển 26 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Tư phần 3
 19. Quyển 27 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Năm phần 1
 20. Quyển 27 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Năm phần 2
 21. Quyển 27 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Năm phần 3
 22. Quyển 28 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Sáu phần 1
 23. Quyển 28 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Sáu phần 2
 24. Quyển 28 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Sáu phần 3
 25. Quyển 28 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Sáu phần 4
 26. Quyển 29 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Bảy phần 1
 27. Quyển 29 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Bảy phần 2
 28. Quyển 29 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Bảy phần 3
 29. Quyển 30 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Tám phần 1
 30. Quyển 30 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Tám phần 2
 31. Quyển 30 - Phẩm Tạp Tụng Thứ Tám phần 3
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Ht Thích Phước Sơn - Ht Thích Đổng Minh chứng nghĩa
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
831
Xem
3,012
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top