Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 4

Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 4

Tác giả
Hán dịch: Phật Đà Bạt Đà La - Sa Môn Pháp Hiển

Bộ Luật này được phiên dịch là nhằm mục đích dùng để tham khảo giảng dạy, đồng thời cũng là một món quà tinh thần bé nhỏ kính cẩn dâng lên báo đáp phần nào công ơn pháp nhũ của các bậc ân sư trực tiếp cũng như gián tiếp. Và nếu nó may mắn được giới độc giả thể tất, thì có thể xem như là một sự đóng góp nhỏ nhoi vào công trình chuyển ngữ Tam tạng Thánh giáo sang tiếng Việt, một sự nghiệp to lớn mà tất cả Tăng Ni Phật tử Việt Nam đang khát khao mong đợi.

Xin hồi hướng tất cả công đức lên Tam bảo chứng minh, thành tâm nguyện cầu cho kho tàng Pháp bảo đuợc tồn tại miên trường trên cõi đời này.
(Trích lời nói đầu)
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Ht Thích Phước Sơn - Ht Thích Đổng Minh chứng nghĩa
Người đọc
Bình Nguyên, Tịnh Pháp (Giác Duyên)
Người gửi
dieuphapam
Tải về
97
Xem
496
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top