Mặt Hồ Tĩnh Lặng

Mặt Hồ Tĩnh Lặng

Em rất thích tác phẩm này. Quá tuyệt vời cho người học thiền.
Top