Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao

Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao

Tác giả
Tỳ Kheo Giới Đức - Bút hiệu Minh Đức - Triều Tâm Ảnh

Hồi hướng hương linh cha mẹ
Kính tặng Huynh Đệ Chư Tăng và Phật tử Huyền Không Sơn Thượng,
Sơn Trung và Sơn Hạ

TỰ CẢM
(thay lời tựa)

Chữ đốt trầm, ý khơi hương
Vọng ngôi sao sáng, cúng dường hôm mai
Mây vàng khói trắng bóng ai!
Chập chờn hư niệm, đời Ngài lung linh
Bút nên tâm, mực nên tình
Quỳ xin sám hối - chân kinh lòng này!
Trăng và hoa nở trên tay
Sương mơ còn ngại, lá lay rừng mòng!

Triều Sơn Phương
Tỉnh thượng liêu, hạ 96
Minh Đức - Triều Tâm Ảnh
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người đọc
Huy Hồ
  • Like
Reactions: dpa
Người gửi
dieuphapam
Tải về
418
Xem
2,109
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top