Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao

Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao

Tác giả
Tỳ Kheo Giới Đức - Bút hiệu Minh Đức - Triều Tâm Ảnh

Hồi hướng hương linh cha mẹ
Kính tặng Huynh Đệ Chư Tăng và Phật tử Huyền Không Sơn Thượng,
Sơn Trung và Sơn Hạ

TỰ CẢM
(thay lời tựa)

Chữ đốt trầm, ý khơi hương
Vọng ngôi sao sáng, cúng dường hôm mai
Mây vàng khói trắng bóng ai!
Chập chờn hư niệm, đời Ngài lung linh
Bút nên tâm, mực nên tình
Quỳ xin sám hối - chân kinh lòng này!
Trăng và hoa nở trên tay
Sương mơ còn ngại, lá lay rừng mòng!

Triều Sơn Phương
Tỉnh thượng liêu, hạ 96
Minh Đức - Triều Tâm Ảnh

Mục lục:
 1. Lời Tựa
 2. Một Ngôi Sao Chào Đời - Thời Thơ Ấu
 3. Bóng Tối Hoài Nghi
 4. Đại Hội Bà-la-môn
 5. Thoát Ly Gia Đình
 6. Lang Thang Tìm Đạo
 7. Ánh Nắng Siêu Thoát
 8. Người Thầy Cũ
 9. Hai Vị Đại Đệ Tử
 10. Sau Khi Đắc Quả
 11. Đôi Bạn
 12. Với Trưởng Giả Tu Đạt
 13. Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên
 14. Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên (tiếp theo)
 15. Bạn Của Cha Già
 16. Một Vị A-la-hán Tí Hon
 17. Với Chúng Sa-di
 18. Với Chúng Sa-di (tiếp theo)
 19. Hạnh Nhẫn Nhục
 20. Với A-nậu-đà-la - Tôn Giả A-nan-da
 21. Thân Quyến Của Ngài Xá Lợi Phất
 22. Thân Quyến Của Ngài Xá Lợi Phất (tiếp theo)
 23. Với Nữ Đạo Sĩ Tóc Quăn
 24. Rừng Gosinga - Khen Ngợi, Khiển Trách - Bị Rầy La
 25. Với Đề-bà-đạt-đa - Lần Lượt Ra Đi
 26. Cuộc Từ Giã Vĩ Đại
 27. Đền Ơn Mẹ Rồi Yên Nghỉ Vĩnh Hằng
 28. Hội Chúng Trống Rỗng
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người đọc
Huy Hồ
 • Like
Reactions: dpa
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,418
Xem
5,360
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top