Tác giả
Sayadaw U Pandita

Ðộc Giả Thân Mến,

Với sự khiêm tốn và chân thành mong muốn giúp các bạn tự mình nhận chân được sự bình an và hạnh phúc nội tâm, chúng tôi trình bày những bài giảng trong cuốn sách này căn cứ trên giáo pháp hay chân lý của Ðức Phật và theo truyền thống của Cố Hòa Thượng Mahasi ở Rangoon, Miến Ðiện. Với tất cả sự hiểu biết, chúng tôi cố gắng hết sức để đem lại lợi ích cho các bạn.

Những bài pháp trong cuốn sách này đem lại cho các bạn năm lợi ích sau đây:

Trước tiên bạn sẽ biết được nhiều khía cạnh mới về Phật Pháp mà có thể bạn chưa từng nghe trước đây.

Thứ hai, nếu đã được nghe những bài giáo lý này bạn có thể củng cố kiến thức Phật Pháp của mình.

Thứ ba, nếu bạn có hoài nghi về Phật Pháp, những bài giáo lý này sẽ giúp bạn phá tan sự nghi ngờ.

Thứ tư, nếu bạn có một vài quan kiến và định kiến sai lầm, bạn có thể vất bỏ chúng nhờ bạn có một sự hiểu biết chân chính thích hợp và tôn trọng Chân Pháp do ĐứcPhật giảng dạy.

Ðiều cuối cùng và cũng là khía cạnh tròn đủ nhất là bạn có thể xác kiểm lại kinh nghiệm thực hành của mình với những gì đã được viết trong sách này.

Nếu bạn có sự thực hành thâm sâu thì đây là cơ hội để bạn vui thích và hoan hỉ khi bạn biết rằng kinh nghiệm của mình phù hợp với giáo lý trong kinh điển.

Nếu bạn chưa hành thiền, có lẽ những bài pháp này sẽ khích lệ bạn bắt đầu. Rồi trí tuệ, vị thuốc bổ dưỡng nhất, sẽ đưa bạn ra khỏi khổ đau tinh thần.

Chúc các bạn có nhiều hứng khởi và tinhtấn trên đường đạo. Mong các bạn đạt đến giải thoát, mục tiêu cao thượng nhất.
Hòa thượng Paṇḍita

Mục lục:

 1. Lời giới thiệu
 2. Phần 1 - Giới Luật Căn Bản Và Hướng Dẫn Cách Hành Thiền
 3. Phần 1 - Cách Trình Pháp
 4. Phần 2 - Các Yếu Tố Trợ Giúp Ngũ Căn Bén Nhạy
 5. Phần 2 - Yếu Tố Thứ 4 - Những Điều Kiện Thuận Lợi
 6. Phần 2 - Yếu Tố Thứ 7 - Dũng Cảm Và Tinh Tấn
 7. Phần 2 - Yếu Tố Thứ 8 - Kiên Nhẫn Và Nghị Lực
 8. Phần 3 - Mười Đạo Binh Ma
 9. Phần 3 - Đạo Binh Ma Thứ 7 - Hoài Nghi
 10. Phần 3 - Đạo Binh Ma Thứ 8 - Kiêu Mạn Và Vô Ơn
 11. Phần 4 - Bảy Pháp Trợ Bồ Đề - Trở Thành Một Vị Thánh
 12. Phần 4 - Yếu Tố Giác Ngộ Thứ 3 - Dũng Cảm Và Tinh Tấn
 13. Phần 4 - Mười Một Cách Để Phát Sanh Tinh Tấn
 14. Phần 4 - Vài Hàng Nhắn Nhủ Các Vị Hướng Dẫn Tinh Thần
 15. Phần 4 - Yếu Tố Giác Ngộ Thứ 4 - Hỷ
 16. Phần 4 - Yếu Tố Giác Ngộ Thứ 5 - Thư Thái Giác Chi
 17. Phần 4 - Thiện Xảo Về Tướng
 18. Phần 4 - Lợi Ích Của Việc Phát Triển Thất Giác Chi
 19. Phần 5 - Làm Diệu Tâm
 20. Phần 5 - Quét Sạch Khổ Đau
 21. Phần 5 - Chướng Ngại Và Sự Đề Kháng
 22. Phần 5 - Ðạt Ðến Các Tầng Thiền Minh Sát Cao Hơn
 23. Phần 6 - Chiếc Xe Đưa Đến Niết Bàn
 24. Phần 6 - Bát Chánh Đạo
 25. Phần 6 - Lương Tâm - Chổ Tựa Lưng
 26. Phần 6 - Chánh Kiến Về Minh Sát Sanh Khởi
 27. Phụ Lục
 28. Hướng Dẫn Hành Thiền
 29. Thực Hành Thiền Tha Thứ Và Thiền Từ Ái
Nhà xuất bản
Tổng Hợp Hồ Chí Minh
Người dịch
Tỳ Kheo Khánh Hỷ
Người đọc
Thy Mai, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Huy Hồ
Người gửi
dieuphapam
Tải về
3,382
Xem
7,656
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top