Tác giả
Thomas Cleary

Lời mở

“Những nụ cười thiền” là tập sách nhỏ phỏng dịch theo “Zen Antics” cũng là một bản dịch tiếng Anh của tác giả Thomas Cleary. Tây phương sưu tập Thiền của Đông phương, và bây giờ người Đông phương đọc lại của người Tây phương. Đó là quá trình tập sách này.

Một trăm câu chuyện về tỉnh thức (A Hundreds Stories of Enlightenment) - một ghi chú phía dưới tựa sách báo hiệu như thế. Thiền có nghĩa là tỉnh thức trong mọi tình huống. Vào những lúc bất ngờ nhất, hoặc là trong cung cách đối xử bình thường, Thiền sư vẫn có cách giải quyết khinh khoái, nhẹ nhàng.

Xin mở tập sách này như thể tình cờ chúng ta có mặt.

Thiền viện Viên Chiếu
Cuối năm 1999

Mục lục:
  1. Lời mở - Cổng chùa - Sự truyền đạt
  2. Thật - Lời thú nhận của một thiền sư
  3. Tâm và ngựa cưỡi - Việc lớn
  4. Biện pháp cứng rắn - Một người hồn nhiên
  5. Viên đá đầu tiên - Cương quyết
  6. Thiện tâm - Thiền và thế giới
Nhà xuất bản
Tôn Giáo Hà Nội
Người dịch
Thiền viện Viên Chiếu
Người đọc
Huy Hồ
Người gửi
dieuphapam
Tải về
3,313
Xem
3,313
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top