Phật Giáo Với Nhân Sinh

Phật Giáo Với Nhân Sinh

Con thành kính tri ân các công Đức của chư Tăng đã đem nhiều phương tiện cho chúng con là những hàng hậu học có cơ hội tiếp cận và học hành theo Triết lý của Đạo Phật. Con cảm thấy rất hạnh phúc khi được cho phép tải về các pháp âm trên trang web Diệu Pháp Âm của các Sư ông về máy để nghe hiểu mỗi ngày khi offline.
Top