Pra Acharn Mun Bhuridatta Thera

Pra Acharn Mun Bhuridatta Thera

Tác giả
Phra Acharn Mahā Boowa Ñāṇasampanno

Cuốn tiểu sử này được viết ra để hé mở về cuộc đời và cách tu tập của vị
Đại sư đã quá cố Phra Acharn Mun Bhūridatta. Đây là kết quả của việc góp
nhặt những thông tin do một số các đệ tử cùng thời với Ngài, những người
đã được Ngài chỉ dạy vào những thời điểm khác nhau, hảo tâm cung cấp. Do vậy, mức độ chính xác của những thông tin này là khá đáng tin cậy, dù vậy, đương nhiên, không thể trông cậy từng vị đệ tử của Ngài nhớ lại được từng từ chỉ dạy của Ngài, từng địa điểm và từng sự kiện trong cuộc đời của Ngài. Tuy vậy, không thể chờ để có thể thu thập được thông tin hoàn hảo và đầy đủ. Ta càng chờ lâu, những chi tiết quan trọng chắc chắn sẽ phai dần trong trí nhớ của các vị đệ tử thời đó. Những thế hệ tương lai sẽ mất dần một tấm gương cao cả, một người họ có thể ngưỡng trông và noi theo. Vì lưu ý tới sự thật này nên cuốn tiểu sử này được viết ra, với hy vọng là ít nhất có được cái gì đó có thể tốt hơn là không có gì cả.

Phương pháp trình bày ở đây tuân theo phương pháp của các vị viết tiểu
sử các Vị đệ tử Cao cả thời cổ trong các bài kinh kệ khác nhau, với hy vọng rằng đó sẽ là những ví dụ khích lệ các thế hệ tương lai. Nếu bất kể cái gì liên quan tới cố Đại sư Phra Acharn Mun mà có vẻ là “không thích hợp”, người viết xin độc giả thứ lỗi. Đây là vì những người quan tâm đến khía cạnh này của Phật Pháp mà người viết cố gắng làm việc này. Người viết phải thừa nhận rằng người viết không thể không cảm thấy lo lắng về cố gắng của mình.
(Boowa)

(Lời của tác giả)
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người đọc
Huy Hồ, Tuấn Anh, Thy Mai, Kiều Hạnh, Giác Duyên
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,739
Xem
1,739
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 1 ratings

Các tác phẩm khác

Top