Tâm Và Ta

Tâm Và Ta

Tác giả
TT Thích Trí Siêu

Nhiều người đến với đạo Phật để tìm cách giải trừ phiền não, khổ đau, họ đọc tụng kinh chú, ăn chay, niệm Phật, làm công quả, cúng dường, bố thí, nhưng không biết diệt trừ bản ngã. Trải qua bao nhiêu năm trong đạo vẫn chấp vào cái Ta, kiêu căng, ngạo mạn, khoe khoang, chạy theo danh lợi, đến khi cái ngã bị trái ý, tổn thương thì giận dữ, sân si tạo khẩu nghiệp mắng chưởi, mạ nhục kẻ khác.

Nhiều Phật tử thường hỏi tôi có cách gì tu cho bớt tham, sân, si không? Chẳng lẽ họ không biết tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền hay sao? Nhưng tụng kinh để sửa đổi tánh tình hay để cầu xin được phước? Niệm Phật để sinh về Cực Lạc hay để bớt lo âu, buồn giận? Trì chú để đạt được quyền năng, thần thông hay để diệt trừ tham lam, sân hận? Ngồi thiền để làm cái gì? Kiến tánh thành Phật chăng? Nhưng làm sao thành Phật được khi bản ngã không trừ?

Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, Thiền, Tịnh, hay Mật mà còn chấp ngã, không biết dẹp trừ bản ngã, lúc nào cũng lo cho cái ngã của mình hơn kẻ khác thì phiền não không giảm mà nhiều khi còn tạo thêm nghiệp xấu.

(Trích lời nói đầu)

Mục lục:
 1. Lời nói đầu
 2. Đặc tính của ngã
 3. Vô ngã
 4. Vô ngã vô chủ
 5. Vô ngã và tánh không
 6. Nghi vấn
 7. Vô ngã còn gì?
 8. Vấn đề ngôn ngữ
 9. Tâm
 10. Theo duy thức học
 11. Tâm và tánh
 12. Từ tâm ra ta
 13. Biển và sóng
 14. Từ ta về tâm
 15. Con đường trở về
 16. Chánh niệm
 17. Trở về chân tâm
 18. Kết luận - chú giải
Nhà xuất bản
Phương Đông
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,833
Xem
7,508
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top