Tác giả
HT Thích Thanh Ngọc - bút hiệu Khai Minh Tuệ
Người đọc
Nghệ sĩ Đài Trang, nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm, nghệ sĩ Ngọc Quang
Người gửi
dieuphapam
Tải về
325
Xem
3,344
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top