Thuyết Giảng Khóa Tu Phật A-Di-Đà

Thuyết Giảng Khóa Tu Phật A-Di-Đà

Tác giả
Garchen Rinpoche

Khi gặp được những giáo huấn vô cùng thâm diệu và chân quý của Đạo Sư Garchen Rinpoche qua cuốn sách này (dựa trên bản gốc bằng tiếng Anh do Ina Bieler dịch, Trung tâm Phật học “Dri Thubten Dargye Ling” tại Singapore biên soạn và ấn tống), chúng tôi đã cảm thấy một sự thôi thúc mong muốn được dịch ra tiếng Việt để chia sẻ cùng cha mẹ sinh thời, và cùng tất cả các Phật tử hữu duyên.

Trong thời gian cuốn sách được hiệu đính và hoàn thiện, chúng tôi được biết các Lạt‐ma tại trung tâm Phật giáo tại Arizona cùng đông đảo đệ tử và học sinh của Đạo Sư Garchen Rinpoche tại Mỹ chuẩn bị tổ chức lễ mừng thọ sinh nhật lần thứ 76 của Thầy vào tuần thứ tư của tháng 5 năm 2013. Với nhân duyên hội tụ này, chúng tôi mong bản dịch sẽ là một món quà nhỏ bé dâng lên Đạo Sư Garchen Rinpoche tôn kính vào lễ mừng thọ của Thầy, góp phần như một giọt nước nhỏ chảy vào đại dương tâm nguyện bao la của Đạo sư, đó là Tâm nguyện đại bi cứu độ chúng sinh và truyền giảng Phật Pháp tinh túy, nhiệm mầu.

Xin cầu nguyện cho Đạo Sư Garchen Rinpoche cùng tất cả các vị Đạo sư trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, được tâm thân an lạc, sống lâu trường thọ, và xin chí thành cầu nguyện cho tất cả tâm nguyện của các Ngài được thành tựu viên mãn.

Chúng tôi xin hồi hướng mọi công đức có được từ việc dịch, biên tập, và ấn tống cuốn sách này cho cha mẹ sinh thời cùng tất cả những ai hữu duyên với Pháp tu Phật A Di Đà đều được vãng sinh về cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc khi lâm chung.

Chúng tôi cũng xin thành tâm sám hối những sai sót trong quá trình chuyển ngữ và biên tập, do thiếu sót, sơ suất, hay trí tuệ thấp kém của bản thân.

Nguyện cầu tất cả chúng sinh cùng được lợi lạc!

Mục lục:
 1. Lời đầu sách
 2. Phần 2 - Lợi Ích Của Việc Trì Tụng Minh Chú
 3. Ngày 2 - Phần 1 - Quán Tưởng Bổn Tu
 4. Ngày 2 - Phần 2 - Quán Tưởng Khi Tụng Minh Chú
 5. Ngày 3 - Phần 1 và 2 - Thuần Phục Với Sắc Tướng Vị Hộ Phật
 6. Ngày 3 - Phần 3 - Khi Chấp Ngã, Nhận Thức Sai Lầm Và Ảo Tưởng Sụp Đổ
 7. Ngày 4 - Phần 1 - Hòa Tan Quán Tưởng Phật A-Di-Đà Với Chúng Ta
 8. Ngày 4 - Phần 2 và 3 - Tỉnh Giác Sáng Tỏ Không Bị Phóng Tâm Chính Là Pháp Thân Của Đức Phật
 9. Phụ lục 1
 10. Phụ lục 2 - 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo
 11. Phụ lục 3 - Kết Nối Phật A-Di-Đà Trong Đời Sống Hằng Ngày
 12. Đức Phật A-Di-Đà Và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
965
Xem
2,873
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top