Tu Học Phật Pháp

Tu Học Phật Pháp

Tác giả
Khenpo Samdup

Mặc dù có những dị biệt về niềm tin tôn giáo, quốc tịch, và đẳng cấp, mọi chúng sinh đều ước muốn đạt được hạnh phúc và luôn luôn tránh xa đau khổ và những nguyên nhân của nó.

Vì thế, ta cần phải hiểu biết về những nguyên nhân của hạnh phúc và đau khổ. Cách thức duy nhất để đạt được hạnh phúc là thực hành các thiện hạnh, chẳng hạn như trải rộng lòng từ và bi chân thực cho tất cả chúng sinh. Hơn nữa, mỗi ngày ta có thể phát triển sự an bình và hòa hợp sâu xa bằng cách sử dụng sự hiểu biết của ta về Giáo pháp.

Như Đức Phật đã nói: “Ta đã chỉ cho các con con đường dẫn tới Niết bàn nhưng áp dụng nó ra sao thì tùy thuộc vào các con.” Không ai có thể kéo một chúng sinh khác từ những đau khổ của Sinh tử tới Niết bàn. Bởi mọi sự (vạn pháp) sinh khởi tùy thuộc vào những nguyên nhân và điều kiện (nhân duyên) khác nhau, ta nên vun trồng càng nhiều thiện nghiệp càng tốt để đi vào và tiến bộ trên con đường Giáo pháp
(Trích lời đầu)

Mục lục:
  1. Lời nói đầu - Lối Vào Phật giáo - Quy Y
  2. Bốn Chân Lý Cao Quý - Bốn Tư Tưởng Chuyển Tâm
  3. Thiền Định Samatha - Nghiệp, Nhân và Quả
  4. Lòng Từ, Bi và Bồ đề tâm - Hai Chân lý - Ba Thừa
  5. Phật tánh - Thực hành Bổn Tôn Tara Trắng
  6. Bảy nhánh - Ba Gốc và các Hộ Pháp
  7. Hai Chân lý của Bốn Trường phái - Quán đảnh Kim Cương thừa
  8. Sinh tử và Niết bàn
  9. Sáu Bardo - Ba Thân
Người dịch
Virginia Blum dịch sang Anh ngữ - Thanh Liên dịch sang Việt ngữ
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,120
Xem
5,452
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top