Tỳ-Kheo Giới Kinh - Dành Cho Người Đã Thọ Bồ Tát Giới

Tỳ-Kheo Giới Kinh - Dành Cho Người Đã Thọ Bồ Tát Giới

Dành Cho Người Đã Thọ Bồ Tát Giới

Mục lục:
  1. Tỳ-Kheo Giới Kinh phần 1/4
  2. Tỳ-Kheo Giới Kinh phần 2/4
  3. Tỳ-Kheo Giới Kinh phần 3/4
  4. Tỳ-Kheo Giới Kinh phần 4/4
Người dịch
HT. Thích Thiện hòa
Người đọc
Bình Nguyên
Người gửi
dieuphapam
Tải về
767
Xem
2,742
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top