bạn đã sẵn sàng đón nhận hạnh phúc chưa

  1. dieuphapam

    Bạn Đã Sẵn Sàng Đón Nhận Hạnh Phúc Chưa?

    “Đối với một người không tu tập thì đau khổ chẳng thể nào là con cọp giấy, vì với họ thì đau khổ là thật, hết sức thật. Tuy nhiên với một người có tu tập sâu sắc thì rất có khả năng tất cả mọi đau khổ đối với họ đều chỉ hóa hiện như một con cọp giấy. Vấn đề ở đây là nếu người tu không có được...
Top