Bạn Đã Sẵn Sàng Đón Nhận Hạnh Phúc Chưa?

Bạn Đã Sẵn Sàng Đón Nhận Hạnh Phúc Chưa?

Tác giả
Khenpo Tsultrim Lodro

“Đối với một người không tu tập thì đau khổ chẳng thể nào là con cọp giấy, vì với họ thì đau khổ là thật, hết sức thật. Tuy nhiên với một người có tu tập sâu sắc thì rất có khả năng tất cả mọi đau khổ đối với họ đều chỉ hóa hiện như một con cọp giấy. Vấn đề ở đây là nếu người tu không có được một nền tảng vững chắc trong khi tu tập thì ngay cả một sự lui sụt hay thiệt thòi nhỏ bé nhất cũng có khả năng trở thành là con cọp thật!”

Khenpo Tsultrim Lodro
Người dịch
Pema Choedon Lâm Thúy Bảo Châu - Konchog Kunzang Tobgyal hiệu đính với sự góp ý của Sơn Ý
Người đọc
Tuấn Anh, Hùng Thanh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
328
Xem
1,583
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings
Top