bồ tát

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Dù ai lấp cạn biển Đông, Hiếu thân Bồ Tát vẫn không vơi đầy

    Dù ai lấp cạn biển Đông Hiếu thân Bồ Tát vẫn không vơi đầy (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dieuphapam

    Bồ Tát Quán Tự Tại Từ Bi Trí Tuệ Song Toàn

    Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát tìm âm thanh để cứu khổ (ý trong phẩm phổ môn kinh Pháp Hoa) trong xã hội phương đông được nhiều người sùng kính rộng rãi, rất nhiều phật tử để xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm cầu xin Bồ Tát gia hộ, nay chùa Linh Nam Sơn xuất bản sách này đã dùng tiếng Trung...
Top