[Thư Pháp] Dù ai lấp cạn biển Đông, Hiếu thân Bồ Tát vẫn không vơi đầy

re_duailapcanbiendong.jpg

Dù ai lấp cạn biển Đông
Hiếu thân Bồ Tát vẫn không vơi đầy
(Ca dao Phật giáo)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • duailapcanbiendong.jpg
    12.4 MB · Xem: 637
Top