câu chuyện vãng sanh

  1. dpa

    Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2

    Xem thêm: Chuyện vãng sanh ở Việt nam (tập 1) Mục lục: Lời đầu sách Chuyện 51 - Trần Thị Xuân - 89t - Lưu Lương Bá - 99t Chuyện 52 - Lâm Thành Thập - 80t Chuyện 53 - Lâm Văn Mễ - 78t Chuyện 54 - Sư cô Diễu Chánh - 91t Chuyện 55 - Đỗ Đồng Đen - 25t Chuyện 56 - Phan Thị Yên - 81t Chuyện 57 -...
  2. D

    Chuyện vãng sanh ở Việt nam

    Sưu tập những câu chuyện vãng sanh có thật trong thời hiện đại. Do Nhóm Liên hữu Miễn Nam Đất Việt thực hiện. Hy vọng mọi người cùng góp sức truyền rộng những câu chuyện này, củng cố niềm tin cho những người tu tập pháp môn Tịnh độ.
Top