Tác giả
Nhóm Liên Hữu miền Nam Đất Việt

Sưu tập những câu chuyện vãng sanh có thật trong thời hiện đại. Do Nhóm Liên hữu Miễn Nam Đất Việt thực hiện. Hy vọng mọi người cùng góp sức truyền rộng những câu chuyện này, củng cố niềm tin cho những người tu tập pháp môn Tịnh độ.
Người đọc
Huy Hồ, Chiếu Thành, Kim Phượng
Người gửi
DPA2
Tải về
4,990
Xem
4,990
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 1 ratings

Các tác phẩm khác

Top