hoa vô ưu

 1. dpa

  [Giới thiệu] Trọn bộ 10 quyển Hoa Vô Ưu của HT Thích Thanh Từ

  Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Trong đó một số bài Hòa thượng giảng cho Tăng, Ni, Phật tử tại các Thiền viện và một số bài giảng phổ thông cho Phật tử trong cũng như ngoài nước. Diệu Pháp Âm thực hiện sách nói hoá các tác phẩm này từ khá lâu...
 2. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 03

  Mục lục: Đường lối tu thiền - Thiền tông VN 1 Đường lối tu thiền - Thiền tông VN 2 Tu là chuyển nghiệp Những trở ngại là chướng duyên - thắng duyên Đạo Phật là đạo như thật Cho người già Đức Phật là bậc Vô Thượng Y vương Vô minh Tu là dừng chuyển và sạch...
 3. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 10

  Mục lục: Lời Đầu Sách Đạo Phật Thực Tế Không Huyễn Hoặc Ông Thiện Ông Ác Mê Và Giác Đường Lối Tu Theo Đạo Phật Nguồn An Vui Lâu Dài Tu Hành Phải Tinh Tấn Phương Pháp Tu Tịnh Độ Tông Và Thiền Tông Nghiệp Thức Và Tánh Giác Tứ Ân Trong Ý Chỉ Hiếu Tử...
 4. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 09

  Mục lục: Lời Đầu Sách Bản Chất Đạo Phật Lạc Quan Hay Bi Quan Lục Hòa Ông Phật Thấy Ông Bụt Lòng Tin Người Con Phật Tại Sao Người Phật Tử Tụng Kinh Trì Chú Tọa Thiền Những Điều Cần Thiết Trong Sự Tu Hành Tinh Thần Tự Do Trong Đạo Phật Hồi Quang Phản Chiếu...
 5. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 08

  Mục lục: Lời Đầu Sách Con Người Bất Tử Người Leo Núi Cội Gốc Sanh Tử Và Niết Bàn Thuyết Luân Hồi Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ Tập Nghiệp Thân Người Khó Được Nhân Thừa Và Bồ Tát Thừa Tinh Thần Xuất Trần Của Đạo Phật Trí Thức Và Trí Tuệ
 6. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 02

  Mục lục: Đức từ bi và nhẫn nhục Cương yếu để tu Người khéo tu Phật sẽ được bình an Bỏ tất cả là được tất cả Phật pháp trị tận gốc tâm bệnh Tánh không và chân không Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc Nói chuyện về thiền tông 1 Nói chuyện về thiền...
 7. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 04

  Mục lục: Đạo Phật là đạo giác ngộ Tùy duyên nhi bất biến Phăng tìm cội gốc của đạo Phật Đạo Phật là đạo diệt khổ Đãi cát tìm vàng Tại sao chúng ta phải ngồi thiền Đạo Phật nói thẳng lẽ thật Pháp tu căn bản của hệ Nam và Bắc Tông Thiền tông là cội gốc của...
 8. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 05

  Mục lục: Thế gian chú tâm vào việc nhỏ - bỏ việc lớn Đạo Phật là đạo bình đẳng tự do tuyệt đối Nguồn gốc tu hành của đạo Phật Đạo Phật là đạo yêu đời Hồi đầu thị ngạn Đường lối tu thiền Ý nghĩa chữ Huệ Quang Thiền tông là cội gốc của đạo Phật Lễ giỗ tổ cố...
 9. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 06

  Mục lục: Lời đầu sách Nghiệp duyên Mục đích của Tu thiền Người mê kẻ tỉnh thương mình khác nhau chỗ nào Thần thông bắt năng định nghiệp Hoa hay là rác Khéo chọn con đường tốt Phật hóa hữu duyên nhân Vui nào tạm bợ Vui nào chân thật Ý nghĩa chữ Tu...
 10. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 07

  Mục lục: Lời đầu sách Chỗ đồng - khác giữa Phật học và khoa học Khuyên gắng tu hành Tài sản không bao giờ mất Tu ba nghiệp Tu thiền Lợi ích của Tu thiền Một ngọn núi 3 con đường Giải thoát là cốt lõi của đạo Phật Giáo lý tối thượng Thiền tông và...
 11. dpa

  Hoa Vô Ưu tập 01

  Mục lục: Lời giới thiệu và vô sư trí vi tôn Tâm vô lậu học Người biết tu Phật thì rất nhẹ nhàng Chánh tín và mê tín Lục tặc lục thông Nghiệp từ đâu mà ra Ba điều căn bản của người tu Phật Đức tự tin của người con Phật
Top