[Giới thiệu] Trọn bộ 10 quyển Hoa Vô Ưu của HT Thích Thanh Từ

1523.jpg

Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Trong đó một số bài Hòa thượng giảng cho Tăng, Ni, Phật tử tại các Thiền viện và một số bài giảng phổ thông cho Phật tử trong cũng như ngoài nước.

Diệu Pháp Âm thực hiện sách nói hoá các tác phẩm này từ khá lâu, nay xin tập hợp trọn bộ giới thiệu lại cùng quý vi Phật tử đang tìm hiểu và nghiên cứu về Phật học cơ bản, Phật học phổ thông.

  1. Hoa Vô Ưu tập 01
  2. Hoa Vô Ưu tập 02
  3. Hoa Vô Ưu tập 03
  4. Hoa Vô Ưu tập 04
  5. Hoa Vô Ưu tập 05
  6. Hoa Vô Ưu tập 06
  7. Hoa Vô Ưu tập 07
  8. Hoa Vô Ưu tập 08
  9. Hoa Vô Ưu tập 09
  10. Hoa Vô Ưu tập 10 
Top