kinh dược sư

 1. dieuphapam

  Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Dược Sư

  Kinh nguyên thủy có câu chuyện người mù rờ voi mà các kinh đại thừa sau này triển khai từng bước rõ ràng hơn. Con voi lớn, người ta không thể sờ cả con voi, nên người rờ trúng cái chân của nó thì nói con voi giống cái cột nhà, rờ trúng cái tai nói giống cái quạt, rờ trúng cái đuôi nói giống cây...
 2. dpa

  Kinh Dược Sư

  Mục lục: Kinh Dược Sư
 3. dpa

  Kinh Dược Sư Sám Pháp

  Mục lục: Khai kinh Chánh kinh Dược Sư Hồi hướng Qui mạng lễ tam bảo Niệm danh hiệu Dược Sư Hào quang tỏa sáng Đại sám nguyện
 4. dpa

  Kinh Dược Sư Giảng Giải

  Mục lục: Kinh Dược Sư 01 Kinh Dược Sư 02 Kinh Dược Sư 03 Kinh Dược Sư 04 Kinh Dược Sư 05 Kinh Dược Sư 06 Kinh Dược Sư 07 Kinh Dược Sư 08 Kinh Dược Sư 09 Kinh Dược Sư 10 Kinh Dược Sư 11 Kinh Dược Sư 12 Kinh Dược Sư 13 Kinh Dược Sư 14...
Top