kinh duy ma

  1. dieuphapam

    [Thư Pháp] Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh

    Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh (Kinh Duy Ma) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dieuphapam

    Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Duy Ma (Quyển 4)

    Kinh Duy Ma là bộ kinh quan trọng trong hệ Đại thừa Phật giáo và đặc biệt tư tưởng của kinh đã làm nền tảng cho giáo nghĩa Thiền tông. Ở Việt Nam, đa số tu Thiền, nên kinh này đã ảnh hưởng vào đời sống các Thiền sư và thể hiện qua các bài thơ ngộ đạo. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, người Việt Nam...
Top